Klapka pro Filmtalent 2016

Klapka pro Filmtalent 2016

foto
foto
foto

Cílem projektu pod uvedeným názvem byla prezentace tvořivé činnosti žáků ZŠ Slušovice v rámci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež - 56. ročník Zlín Film Festival. Jednalo se výtvarné ztvárnění filmové klapky, kdy žáci 6., 7. a 9. ročníku předváděli svoje umělecké, fantazijní a kreativní dovednosti motivované filmovým žánrem. Nejzdařilejší filmové klapky jsou vystaveny od 4. 5. 2016 do 23. 5. 2016 ve Zlatém jablku Zlín jako doprovodná aktivita Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Ve středu 4. května 2016 v 17:00 se uskutečnilo slavnostní otevření prezentace výtvarných klapek renomovaných, známých i méně známých výtvarníků v přízemí obchodního centra Zlaté jablko Zlín za účasti organizátorů Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín, kde byli přítomni kromě koordinátorů naší akce i rodiče a žáci, kteří se podíleli na prezentaci naší školy prostřednictvím KLAPKY. Organizátorem akce, který nám umožnil tuto prezentaci, je Nadační fond FILMTALENTU Zlín. Odbornou poradenskou činnost během malování filmových klapek na naší škole zajišťovala paní učitelka J. Bednaříková, fotodokumentace se ujal pan učitel P. Šavara, garantem a koordinátorem této prestižní prezentace naší školy byla paní učitelka R. Krupičková.

Jména žáků, jejichž filmové ztvárnění klapky lze vidět ve Zlatém jablku Zlín jsou: Hedvika Hrazdírová z 9. A, Adéla Smetanová z 6. A, Michal Pavlík z 6. B, Lucie Škrabanová ze 7. B, Tereza Sobotíková z 9. B, Anna Matúšů ze 7. B, Vendula Doláková z 9. B, Tereza Houšťová z 6. B, Kristýna Holubová z 6. B, Jan Janota ze 7. B, Julie Rybáčková ze 7. B, Alena Dlabajová ze 7. A, Martin Brzek ze 7. B, Jana Juchelková z 6. A, Michal Dolanský z 6. A, Monika Bednářová ze 7. A, Zuzana Matůšů z 9. B, Kristýna Elšíková ze 7. B a Monika Krajčová z 9. A.

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do uvedeného projektu. Jejich filmové klapky byly velmi nápadité a kvalitně výtvarně zpracované. Postupně budou vystavovány i v areálu školy. Žáci 7. ročníku v rámci zlínského festivalu pak shlédnou dne 1. června 2016 ve Zlatém jablku Zlín jeden z festivalových filmů. Fotografie z projektu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách ve fotogalerii, anebo v uvedeném odkazu:

http://www.zsslusovice.cz/page/9025/

R. Krupičková, květen 2016