Vánoční projekt "Etiketa" (2015)

Vánoční projekt "Etiketa"

Ve dnech 21.12. a 22.12.2015 se konalo na naší škole projektové vyučování na téma Etiketa.

V pondělí  byli vybraní žáci devátých tříd rozděleni do šestých až osmých tříd. Jejich úkolem bylo pomoci  jim při přípravě videí a prezentací. Jednotlivé třídy zpracovávaly vylosovaná témata (6.A - Sportovní zápas, 6.B - Restaurace, 7.A - Ve škole a za školou, 7.B - Kino, divadlo, 8.A - Dopravní prostředek a 8.B - Nakupování). Žáci to však museli stihnout za první tři vyučovací hodiny. Poté jsme se sešli ve sportovní hale, kde nám žáci jednotlivých tříd předváděli své prezentace  a videa, která natočili. Následně pak porota tvořená deváťáky rozhodla, kdo se na jakém místě umístí. Pořadí bylo následující: na třetím místě se umístila 7.A, druhé místo obsadila 8.B a celkovým vítězem tohoto projektového vyučování se stala třída 8.A.

V úterý se deváťáci opět vrátili do svých přidělených tříd, kde bylo jejich cílem seznámit mladší žáky (1. a 2. tříd) s pravidly chování při dané příležitosti.

Díky  projektovému vyučování jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z oblasti etikety a společenského chování  a přesvědčili se na vlastní kůži, jak je důležité chovat se k sobě navzájem slušně a s úctou.

Prohlédněte si fotogalerii z projektu "Etiketa".