Nejrychlejší počtáři (2014)

PROJEKT MATEMATICKÁ GRAMOTNOST pod názvem Nejrychlejší počtáři.

ANOTACE: šetření úrovně žáků ZŠ Slušovice (4. až 9. ročník) pamětního počítání příkladů, mapující rychlost, přesnost a správnost řešení zadaných příkladů.

OBDOBÍ:  listopad 2013 až duben 2014 - každý měsíc jedno kolo, celkem šest kol

ROZDĚLENÍ: 
1. kategorie - žáci čtvrtého a pátého ročníku                      
2. kategorie - žáci šestého a sedmého ročníku
3. kategorie - žáci osmého a devátého ročníku

OBSAH: pamětní řešení 20 příkladů v oboru přirozených a desetinných čísel (malá a velká násobilka) - měření času jednotlivců pomocí počítačové techniky na setiny vteřin; chybný výpočet jednoho příkladu znamenal navýšení k času vyřešení příkladů 1 minutu

HODNOCENÍ: každé ze šesti kol bylo vyhodnoceno v jednotlivých kategoriích podle celkově dosažených časů a prezentováno (nejúspěšnější cca 15 až 25 žáků) na nástěnce ve II. patře nové budovy a na nástěnkách v jednotlivých třídách a rovněž na webových stránkách školy. Žáci, kteří se účastnili čtyř a více kol, byli zařazeni do celkového hodnocení v jednotlivých kategoriích a bylo vypočítáno pořadí řešitelů podle průměrného času v jednotlivých kolech. Byli vyhodnoceni i nejrychlejší počtáři v jednotlivých třídách.

Odměny: žáci byli ohodnoceni za své počtářské výkony formou poukázek do restaurace Vita - 1. místa 300 Kč, 2. místa 200 Kč, třetí místa 100 Kč a další klasifikovaná místa byla odměněna sladkou pochoutkou. Celkem 2.500 Kč, které byly poukázány z Klubu rodičů. Další věcné ceny byly poskytnuty firmou SWS Slušovice (flash, pouzdra na přehrávače, příruční batohy, radiobudík, hustilka na kolo, lego, dětská videokamera, sluchátka, klíčenky a další drobnosti), a tak mohli být odměněni i nejlepší počtáři v jednotlivých kolech a další skvělé výkony v různých kategoriích. Sladké odměny zajistil pan Marcel Šimara. Děkujeme všem za poskytnuté odměny a ceny.AUTOEVALUACE realizátorů projektu - Mgr. R. Krupičkové a Mgr. Z. Štěpánové
Iniciátorky uvedeného projektu (R. Krupičková a Z. Štěpánová) byly potěšeny velkou účastí a zájmem dětí o uvedenou soutěž. Prověřování pamětního počítání nebylo pro žáky časově náročné a zároveň si mohli ověřit své počtářské dovednosti. Ty byly samozřejmě lepší u I. kategorie, tzn. u dětí ze čtvrtých a pátých tříd, jelikož zadané příklady jsou téměř denně procvičovány v hodinách matematiky. U větších dětí je trochu větší problém v tom, že jakmile se počítá s desetinnými čísly, tak už nestačí jen ovládat dril násobilky, ale je nutné také zapojit logickou úvahu.
Projekt probíhající od listopadu 2013 do dubna 2014 hodnotíme pozitivně, s optimistickým náhledem a jsme přesvědčeny, že většina dětí naší ZŠ má kladný vztah k matematice a dokáže rychle a bezchybně spočítat základní počtářské úkony, které byly dříve označované jako "kupecké počty".

Fotografie z předávání cen najdete zde.