Klub rodičů

Činnost Klubu rodičů při ZŠ Slušovice

Klub rodičů při základní škole ve Slušovicích byl zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1991. Za tu dobu se zde již vystřídalo spousta rodičů, kteří pracovali ve svém volném čase pro dobrou věc,  bez nároku na jakoukoliv odměnu. Každý rok je volen výbor Klubu rodičů.Členové Klubu rodičů úzce spolupracují s vedením školy. Schůzky se konají zpravidla každé dva měsíce nebo dle potřeby. Společně organizujeme sběr papíru, který je naším hlavním zdrojem příjmů. Další  akcí na niž  se soustředíme, bývá rodičovský večírek, který se stal již tradicí. Ve spolupráci s třídními učitelkami prvního stupně bývají organizovány vánoční a velikonoční jarmarky. Výtěžek ze všech těchto akcí je po projednání s vedením školy rozdělen mezi jednotlivé třídy.  Podporujeme činnost keramického kroužku, účast dětí na sportovních akcích, na různých olympiádách v rámci Zlínského kraje, případně i celostátních (např. soutěž Eurorebus, biologická olympiáda, turnaje ve florbalu chlapců a dívek, lyžařský výcvik, návštěvy divadelních představení, koncertů a podobně).   

Účetnictví je k nahlédnutí u pokladníka  Klubu rodičů.

Marcela Vinklárková