Jsme tým (2009)

Tento projekt byl naplánován pro 3.-5. ročník. První den byli žáci rozděleni do skupin, které tvořily tým. V týmu vždy pravovali žáci 3.-5. ročníku. Žáci si vymysleli název pohádkového města (Veverkov, Vochomůrkov, Kvítkov...), vytvořili znak, zákony, vlajku, plán a z přinesených materiálů město výtvarně zpracovali. Druhý den každý tým (město) soupeřilo ve sportovních disciplínách. Soutěž pro ně organizovali žáci 9. ročníku. Soutěžilo se v kopané, minigolfu, vybíjené a atletice. Zvítězili všichni, kteří se projektu zúčastnili. Poděkování patří nejen žákům, ale i všem učitelkám.