ŠVP ZŠ Slušovice

Příloha č. 2: Učební osnovy 1. stupně

*.pdf Český jazyk [PDF, 484 kB]
*.pdf Anglický jazyk [PDF, 451.4 kB]
*.pdf Matematika [PDF, 413.2 kB]
*.pdf Informatika [PDF, 202.2 kB]
*.pdf Prvouka [PDF, 366.9 kB]
*.pdf Vlastivěda [PDF, 347.5 kB]
*.pdf Přírodověda [PDF, 290.2 kB]
*.pdf Hudební výchova [PDF, 272.3 kB]
*.pdf Výtvarná výchova [PDF, 355.8 kB]
*.pdf Tělesná výchova [PDF, 399.8 kB]
*.pdf Pracovní činnosti [PDF, 345.6 kB]

Příloha č. 3: Učební osnovy 2. stupně

*.pdf Český jazyk a literatura [PDF, 714.8 kB]
*.pdf Anglický jazyk [PDF, 423.4 kB]
*.pdf Německý jazyk [PDF, 345.3 kB]
*.pdf Matematika [PDF, 500.6 kB]
*.pdf Informatika [PDF, 230.4 kB]
*.pdf Dějepis [PDF, 283.8 kB]
*.pdf Občanská výchova [PDF, 596.9 kB]
*.pdf Fyzika [PDF, 315.4 kB]
*.pdf Chemie [PDF, 290.7 kB]
*.pdf Přírodopis [PDF, 381.6 kB]
*.pdf Zeměpis [PDF, 301.6 kB]
*.pdf Hudební výchova [PDF, 288.9 kB]
*.pdf Výtvarná výchova [PDF, 275.9 kB]
*.pdf Tělesná výchova [PDF, 480.8 kB]
*.pdf Výchova ke zdraví [PDF, 350.2 kB]
*.pdf Pracovní činnosti [PDF, 383.9 kB]
*.pdf Domácí nauka [PDF, 234 kB]
*.pdf Zeměpisná praktika [PDF, 199 kB]
*.pdf Konverzace v anglickém jazyce [PDF, 289.2 kB]
*.pdf Německý jazyk volitelný [PDF, 250.6 kB]
*.pdf Praktika z informatiky [PDF, 204.9 kB]
*.pdf Domácnost [PDF, 164.4 kB]
*.pdf Výtvarné činnosti [PDF, 191.9 kB]
*.pdf Sportovní hry [PDF, 244.4 kB]
*.pdf Etická výchova [PDF, 204 kB]
*.pdf Cvičení z matematiky [PDF, 254.7 kB]
*.pdf Fyzikální praktika [PDF, 199.6 kB]
*.pdf Technické kreslení [PDF, 255.9 kB]
*.pdf Cvičení z českého jazyka [PDF, 221.4 kB]