Aktuality

Exkurze do společnosti Rostra s. r. o. Vizovice

24.05.2016 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

Ve čtvrtek 19. května 2016 zástupci z řad žáků osmých ročníků naší školy navštívili společnost ROSTRA s. r. o. Vizovice. Tato firma nám nabídla možnost seznámit se s jejich výrobním programem a rozšířit si tak obzory při volbě budoucího studia a povolání. Hlavním předmětem činnosti firmy Rostra s. r. o. je konstrukce a výroba nástrojů...

foto
     Ve čtvrtek 19. května 2016 zástupci z řad žáků osmých ročníků naší školy navštívili společnost ROSTRA s. r. o. Vizovice. Tato firma nám nabídla možnost seznámit se s jejich výrobním programem a rozšířit si tak obzory při volbě budoucího studia a povolání.
     Hlavním předmětem činnosti firmy Rostra s. r. o. je konstrukce a výroba nástrojů pro lisování plechových dílů, konstrukce a výroba přípravků, jednoúčelových strojů a jejich částí, upínacích přípravků pro výrobní linky, konstrukce a výroba vstřikovacích forem na plasty. Na nástrojích lisují plechové díly, na které mohou být navařeny nebo zalisovány matice. Třetím pilířem firmy je hromadná výroba soustružených dílů na vícevřetenových automatech, doplněná technologií řezání vnitřních závitů. Výrobky nacházejí široké uplatnění v mnoha odvětvích - automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnika, plastikářský průmysl, telekomunikace a zdravotnictví.
     Ve čtvrtek v poledne jsme se se zájemci o exkurzi a paní učitelkou Ledabylovou přesunuli k přistavenému autobusu. Ten nás přepravil do Vizovic k sídlu firmy. U vrátnice si nás vyzvedla personální asistentka, která nás zavedla do administrativní budovy. Tam nás ve školící místnosti čekalo představení společnosti a jejího výrobního programu formou obrazové prezentace. Vedoucí obchodního úseku Ing. Josef Šňupík žáky upozornil na význam exkurze pro volbu studia strojírenských oborů a na následnou možnost budoucího povolání v této společnosti. Mluvil také o podpoře dalšího vzdělávání a rozvíjení odbornosti na jednotlivých pracovních pozicích spojené s kariérním růstem. Před samotnou prohlídkou jednotlivých provozů nás poučil o bezpečnosti a chování v prostorách nástrojárny a lisovny a rozdal nám ochranné brýle. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin a v doprovodu zaměstnanců společnosti se vydali na prohlídku.
     Navštívili jsme pracoviště konstruktérů, technologů, kontroly kvality, nástrojárnu, lisovnu i sklady. Na každém ze středisek vedoucí zaměstnanec provedl odborný výklad, představil nám své pracoviště a jednotlivé pracovní pozice a odpověděl na naše dotazy. U 16tunového lisu se většina účastníků exkurze shodla na tom, že se budou raději učit a sedět v technologii nebo u konstruktérů u počítače, než celý den nečinně monitorovat práci obrovského stroje a poslouchat ten hluk.
     Po návratu do školící místnosti jsme poděkovali za možnost návštěvy ve společnosti a také poskytnutí dopravy, společně jsme se vyfotili a připravili na návrat zpět do Slušovic. Všichni obdrželi malý dárek jako upomínku na tuto exkurzi.


Čtenost článku: 2055

<<zpět